உற்பத்தி அளவு

பணிமனை

ஸ்ட்ரைட் டியூப் லேசர் வெட்டும் இயந்திரம்

ரோபோ வெல்டிங் மெஷின்

3டி லேசர் வெட்டும் இயந்திரம்

CNC வளைக்கும் இயந்திரம்